Projekt

- Pågående projekt

  • Vatten och avlopp samt vägar för 54 tomter i Edsåsdalen
  • Garagbygge i Byskogen

- Tidigare projekt som vi genomfört kan nämnas

  • Slamdräneringsbäddar i Jorm, Strömsunds kommun, 2008
  • Vatten och avlopp i Oviken,  Bergs kommun, 2008
  • Schakt och kabelförläggning för vindkraftpark i Havsnäs, 2008-2009
  • Slamdräneringsbäddar i Hammerdal och Rossön, Srömsunds kommun, 2009
  • Avloppsledningar i Klövsjö, Bergs kommun, 2009
  • Betongplattor och husgrunder

 Klicka på bilden

Klicka på bildenKlicka på bilden

Klicka på bilden